Κοινοποιησεις
Ένας άνθρωπος είναι πάντοτε ένας αφηγητής ιστοριών, ζει
περιτριγυρισμένος από τις ιστορίες του και από τις ιστορίες
των άλλων, ανακαλύπτει ότι του συμβαίνει μέσα απ’ αυτές·
και προσπαθεί να ζει τη ζωή του σαν να τη διηγείται.
Πρέπει όμως να επιλέξει: να ζει ή να αφηγείται.

.
(Από το βιβλίο: Η ναυτία | Μετάφραση: Ε. Τσολακέλη)