Κοινοποιησεις

Η φήμη, η επιτυχία καλύτερα, είναι υποχρεω-
τική και σημαίνει, σήμερα, πολύ λιγότερα απ’
όσο παλιά. Σε μια εποχή όπου κάθε ελεεινός
γραφιάς κυκλοφορεί σε εκατοντάδες χιλιάδες
αντίτυπα, είναι συστατικό της γραφής εκ των
ων ουκ άνευ. Απλούστατα, όσο μικρότερη η επι-
τυχία ενός συγγραφέα και των έργων του, τόσο
δυσκολότερα τα βρίσκει κανείς.
.
(No 13 | Εκδόσεις: ΚΙΧΛΗ)