Κοινοποιησεις
Τελευταία μεγαλώνω
με ταχύτητα φωτός.
Μακραίνουν τα νύχια μου,
η πορτοκαλί μου χαίτη,
τα άκρα μου
-γερνά το μέσα μου.
Τελευταία μεγαλώνω
πενθώντας έρωτες
που ανταποκρίθηκαν.
Φέρνω στο νου σημειώματα
σε μαξιλάρια,
σε ψυγεία,
σε τσέπες,
σε έκπτωση.
Μετρούσα το χρόνο
ασθμαίνοντας λαχτάρα.
Τελευταία βρήκα δικαιολογία
στην ανημπόρια μου,
γράφω τον κόσμο
χωρίς μελάνι.
Στέκομαι στην ουρά
για το ταμείο
άδειο καλάθι
μάτια γεμάτα πρώτες ύλες.
Αγοράζω αέρα
πληρώνω με πνιγμό.
Τελευταία με απορρίπτει ο φόβος.
Πάει καιρός
που δαγκώνω τα χείλη μου
κι αντέχω.
Τελευταία, νίκησα.