Κοινοποιησεις
Αν είναι αλήθεια ότι οι ανώτεροι άνθρωποι δεν δέχονται να
τους φέρονται σαν να ήταν κατώτεροι, συνεπάγεται ότι
εκείνοι που βρίσκονται χαμηλά στην κοινωνική τάξη πραγμάτων
είναι όντως κατώτεροι, αφού αν ήταν ανώτεροι θα διαμαρτύρονταν.
Αφού αποδέχονται μια κατώτερη θέση, τότε είναι κατώτεροι.
Αυτό είναι το βολικά ταυτολογικό επιχείρημα του δουλοκτήτη,
του κοινωνικά αντιδραστικού, του ρατσιστή και του μισογύνη.