Κοινοποιησεις
Για να γίνει πραγματικά αθάνατο ένα έργο τέχνης πρέπει να
ξεφύγει από όλα τα ανθρώπινα όρια
Η λογική και η κοινή λογική
θα παρεμβαίνουν μόνο.
​​Αλλά μόλις τερματιστούν αυτά τα εμπόδια
θα εισέλθουν στις περιοχές παιδικής όρασης και ονείρου