Κοινοποιησεις
Ο σοβαρός αθλητισμός δεν έχει να κάνει τίποτε με το «ευ αγωνίζεσθαι».
Είναι γεμάτος μίσος, ζήλια, καυχησιολογία, άγνοια όλων των κανόνων
και σαδιστική ευχαρίστηση στην παρακολούθηση βίας. Με άλλα λόγια,
είναι πόλεμος χωρίς πυροβολισμούς.