Κοινοποιησεις

Το ερώτημα είναι: πως κρατά κανείς ένα μήλο
κάποιος που του αρέσουν τα μήλα

και πως κάποιος πιάνει
μια ακαθαρσία; Το ερώτημα είναι

πως κρατά κανείς στο μυαλό του
κάτι το οποίο σκοπεύει

να αδράξει και πως κρατά ένας πωλητής
το μαραφέτι που θέλει

να πουλήσει; Το ερώτημα είναι
πότε δεν θα υπάρχουν εκατοντάδες

ποιητές που παίρνουν για ύφος
ετούτη τη χειρονομία.