Κοινοποιησεις

Είμαστε ζώα μοναχικά.
Όλη μας τη ζωή παλεύουμε για λίγο λιγότερη μοναξιά.
Και μια απ’ τις πανάρχαιες μεθόδους μας είναι να λέμε μια ιστορία,
παρακαλώντας να βρεθεί ένας ακροατής που θα μας πει (και θα το πιστεύει):
«Α, ναι, έτσι ακριβώς είναι, ή πάντως έτσι το αισθάνομαι κι εγώ».