Κοινοποιησεις

Από ’δω πάνω που κάθομαι
όχι· δεν πιστεύω ότι η χαρά
πέρασε
δίπλα απ’ τους κάδους
μέσα στα κτήρια
Τι θαυμαστά επιτεύγματα!
να πιάσεις πάτο
από τόσο ψηλά
Πόσο πολιτισμένα!

Καλύτερα να κατέβω
Θα ’πρεπε πιο κοντά

«Τζέρι» (απόσπασμα)