Κοινοποιησεις

 

Η ηρεμία των αοράτων καρπών
επιβαρυμένων από τον πόνο της νύχτας
ψαχουλεύοντας τον υποδοχέα της συνείδησης
βυθίζει ξανά το βάρος στο στήθος.