Κοινοποιησεις

Ο εργαζόμενος παράγει· ο πολιτικός κάνει κάτι άλλο…
είναι ένας τύραννος, ή διαφορετικά περνάει τον καιρό του
απολαμβάνοντας τους καρπούς της θέσης του.
Αλλά ο εργαζόμενος μόνο παράγει.
Και μετά έρχονται οι πόλεμοι,
οι πολιτικοί τους κηρύσσουν και οι εργαζόμενοι πολεμάνε. Γιατί;