Κοινοποιησεις

τώρα τελευταία δε διαβάζω
ξαπλώνω και μελετώ τους καρπούς των χεριών μου
μέχρι να πρηστούν τα μάτια μου
από το ανεξάντλητο αυτής της γεωγραφίας