Κοινοποιησεις
Τώρα πια χειμώνιασε,
και είναι τόσο νύχτα έξω,
απελπισμένες σκαρφαλώνουν
οι νότες πάνω στο παλιό γραφείο
βλέπεις, τις πρόφτασε η παγωνιά…
εγώ αφήνομαι στα χείλη
ενός σπασμένου ποτηριού,
το στόμα μου φίλτρο
μισοκαπνισμένου τσιγάρου.