Κοινοποιησεις
 
Άλλοι αντίλαλοι
κατοικούν στον κήπο. Ν’ ακολουθήσουμε;
Γρήγορα, είπε το πουλί, βρέστε τους, βρέστε τους
στρίβοντας τη γωνία. Μέσα από την πρώτη πύλη,
μέσα στον πρώτο μας κόσμο, θα ακολουθήσουμε
το πλάνεμα της τσίχλας; Μέσα στον πρώτο μας κόσμο.
Αυτοί ήταν εκεί αξιοπρεπείς, αόρατοι,
κινούμενοι δίχως βιασύνη, από πάνω στα ξερά τα φύλλα,
στη φθινοπωρινή ζέστη μες στον παλλόμενο αέρα,
και το πουλί κελάηδησε κι απολογήθηκε
στην ανήκουστη μουσική, που ήταν κρυμμένη στα χαμόκλαδα,
και η αόρατη ματιά λοξοδρόμησε, γιατί τα ρόδα
είχανε την όψη λουλουδιών που έχουν κοιταχτεί.
 
(Μετάφραση: Ελένη Χωρεάνθη | Πηγή: bibliotheque)