Κοινοποιησεις
 
 
Ένα πνευματικό
– δηλαδή σημαντικό – φαινόμενο,
είναι ”σημαντικό”
επειδή ξεπερνά τα όριά του,
 
χρησιμεύει ως έκφραση και σύμβολο
ενός πράγματος πραγματικά
ευρύτερου και καθολικότερου,
 
ενός ολόκληρου κόσμου
αισθημάτων και σκέψεων
 
που ενσαρκώνονται μέσα του
με μεγαλύτερη ή μικρότερη ευστοχία
 
– ιδού το μέτρο
της σημαντικότητάς του..

(Απόσπασμα από το βιβλίο: Το Μαγικό Βουνό)