Κοινοποιησεις

Λέμε εμείς κι εννοούμε εγώ…
Λέμε εσύ κι εννοούμε πάλι εγώ…
Λέμε αυτός κι εννοούμε πάλι εγώ…
Στην ουσία μόνο με το εγώ…
Μπορούμε να εννοήσουμε κάποιον άλλο…

 

(Brian Geltner Photography)