Κοινοποιησεις

Επειδή το αδοκίμαστο και το απ’ αλλού φερμένο
Δεν τ’ αντέχουν οι άνθρωποι κι είναι νωρίς,
μ’ ακούς
Είναι νωρίς ακόμη μες στον κόσμο αυτόν αγάπη μου

Είναι νωρίς ακόμη μες στον κόσμο αυτόν,
μ’ ακούς
Δεν έχουν εξημερωθεί τα τέρατα, μ’ ακούς