Κοινοποιησεις


Έχω μια ώρα προθεσμία γιατί ξεκίνησα νωρίς
και το μεγάλο ηλεκτρικό ρολόι είναι πάντα αμείλικτο.
Τίποτα δεν καταλαβαίνει από προβλήματα του χρόνου.
Έχει σωπάσει τώρα το μεγάφωνο του σταθμού…
Έγινε σύνορο η σιωπή μας. Έγινε φράχτης…

(Φωτογραφία: Χρήστος Διαμάντης)