Κοινοποιησεις

.
Πέρα δώθε πέρα δώθε
Δεν ξέρω αλλά φαίνεται πως
Πέρα δώθε πέρα δώθε
Δεν υπάρχει τρόπος να γλιτώσεις γι’ αυτό συνέχισε
Πέρα δώθε πέρα δώθε
Την κίνηση σου την επέβαλε
Η τράπουλα ταρό
Πέρα δώθε πέρα δώθε
Το χαρτί που τράβηξες είναι ο Κρεμασμένος
Απλή παρατήρηση χωρίς συμμετοχή
Πέρα δώθε πέρα δώθε
Κάνε κάτι λοιπόν
Οτιδήποτε ας είναι και λάθος
Πέρα δώθε πέρα δώθε
Έχεις τραβήξει τον Κρεμασμένο

(μετάφραση: Βαγγέλης Κατσάνης)