Κοινοποιησεις

 

 

Όπως κι αν έρθουνε τα πράγματα,
όσο αντίξοες κι αν είναι οι συνθήκες,
πάντα μπορεί κανείς να ερωτεύεται.
Το δύσκολο είναι ν’ αγαπάς