Κοινοποιησεις
Η απόφασή μου να μην σε συλλογιέμαι
είναι μήπως και σώσω ό,τι μπορώ να σώσω
κρύβοντας λίγες σπαταλημένες μέρες
βαθιά μέσα στη μνήμη, ρίχνοτας
τις άλλες μέρες από πάνω σα λιθάρια.