Κοινοποιησεις
Ίσως να μιλούσε για τοπία άγρια
ή και για ζώα ακόμη,
πράγμα που θα σήμαινε το όμορφο
και το ελεύθερο
Kαι τότε, μες την αγριότητα της πόλης,
οι ορισμοί του όλοι θα πέφταν στο κενό
Οποιαδήποτε ώρα μπορεί να σκουριάσει
Κι όταν οι δείκτες καβαλικέψουν για τα καλά το αύριο,
έτσι ανήμπορος και ψάχνοντας για σπίτι,
θα μουρμουρίσει πως άλλη βία
δεν του απέμεινε
και το κορμί του θα ‘δινε ∙
αρκεί να ‘ταν άνθρωποι.