Κοινοποιησεις

Αυτή η κατ’ εξοχήν μορφή αυτοβιασμού του ανθρώπου
επινοήθηκε για να εμποδίσει την επιστήμη, τον πολιτισμό,
κάθε μορφή ευγένειας και εξύψωσης του ανθρώπου:
με την επινόηση της αμαρτίας βασιλεύει ο ιερέας…