Κοινοποιησεις

Ξέρεις
ότι
είσαι
ερωτευμένος
όταν
δεν
μπορείς
να
κοιμηθείς
επειδή
πραγματικά
είναι
πολύ
καλύτερο
από
ό,τι
ονειρευόσουν!