Κοινοποιησεις

Πόλεμοι συμφερόντων,
θύματα ακρωτηριασμένα,
σκηνές φρίκης κάθε μέρα
και συ στημένος στην οθόνη
να αγωνιάς…περιμένοντας
το δεύτερο ημίχρονο.