Κοινοποιησεις

The Making of “Hero” from Miguel Endara.

Η κατασκευή του “Hero”, ένα σχέδιο του μπαμπά μου που αποτελείται εξ ολοκλήρου από 3,2 εκατομμύρια στιγμές μελάνης.”

Directed, Filmed, Edited and Drawn by Miguel Endara
Music by Bonobo – Noctuary
Song written by Simon Green, published by Just Isn’t Music
(P) Ninja Tune 2003. Licensed courtesy of Ninja Tune – ninjatune.net
Song Download: http://bit.ly/rubVeD