Κοινοποιησεις

Ο ξεριζωμένος δεν θεωρεί τίποτα μόνιμο.
Όμως γι’ αυτόν ακριβώς το λόγο, βλέπει παντού έναν δρόμο.
Εκεί που οι άλλοι συναντούν τείχη ή βουνά,
ακόμα κι εκεί,
αυτός βλέπει έναν δρόμο.
Επειδή, όμως, βλέπει έναν δρόμο παντού,
είναι αναγκασμένος πάντα να αφανίζει τα πράγματα στο πέρασμά του…
Επειδή βλέπει δρόμους παντού,
τοποθετείται πάντα στα σταυροδρόμια.
Καμία στιγμή δεν μπορεί να ξέρει τι μπορεί να φέρει η επόμενη.
Ό,τι υπάρχει το κατεδαφίζει,
όχι χάριν της κατεδάφισης,
αλλά για το δρόμο που περνάει μέσα απ’ αυτό…