Κοινοποιησεις

Έργο εξωφύλλου:  ΕΛΛΗ ΚΟΝΤΟΥ – “ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ”

Ο καπνός
ζωγράφισ’ ένα πλοίο˙
το πλοίο
ζωγράφισε τη θάλασσα˙
η θάλασσα
με μια γραμμή
έφτιαξε τον ορίζοντα.
Ο ουρανός ήδη υπήρχε.
Έμενε να φυσήξει λίγο
για να πάρει ζωή το τοπίο.