Αρχική Ετικέτες όλα ήτανε κλειστά· ένας τρόπος ήτανε να πει: ίσως υπάρχουν περισσότερα πορτοπαράθυρα απ’ όσα είχες ονειρευτεί. Στις πιο ψηλές έδρες απευθύνθηκε

Ετικέτα: όλα ήτανε κλειστά· ένας τρόπος ήτανε να πει: ίσως υπάρχουν περισσότερα πορτοπαράθυρα απ’ όσα είχες ονειρευτεί. Στις πιο ψηλές έδρες απευθύνθηκε