Αρχική Ετικέτες γιὰ νὰ ξέρουν ποῦ θὰ παίρνουν ἀνάσα! Εἶναι λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ὸ στοιχεῖο τῆς ἐ κ φ ρ ά σ ε ω ς ὅσο καὶ ὁ λ ό γ ο ς.Cignialo – Ακόμα γνέφουμε απ’ τη γαλαρία

Ετικέτα: γιὰ νὰ ξέρουν ποῦ θὰ παίρνουν ἀνάσα! Εἶναι λ ε ι τ ο υ ρ γ ι κ ὸ στοιχεῖο τῆς ἐ κ φ ρ ά σ ε ω ς ὅσο καὶ ὁ λ ό γ ο ς.Cignialo – Ακόμα γνέφουμε απ’ τη γαλαρία