Αρχική Ετικέτες γεννιέται ένας καινούργιος κόσμος: γεννιούνται νέοι νόμοι όπου δεν υπάρχει πια νόμος· γεννιέται μια νέα τιμιότητα όπου τιμή είναι η ατιμία… Γεννιούνται εξουσίες και άρχοντες

Ετικέτα: γεννιέται ένας καινούργιος κόσμος: γεννιούνται νέοι νόμοι όπου δεν υπάρχει πια νόμος· γεννιέται μια νέα τιμιότητα όπου τιμή είναι η ατιμία… Γεννιούνται εξουσίες και άρχοντες