Κοινοποιησεις

Τη νύχτα μόνο ζω
Αναπνέω όπως ένα παιδί
Φοράω το πρόσωπο
Του φεγγαριού
Κι αστέρια στα μαλλιά.
Στην κλίνη του ύπνου
Αναπαύομαι πριν φέξει
Σαν ξημερώσει θα βάλω
Τα μαύρα γυαλιά.