Κοινοποιησεις

Τα λουλούδια είναι χωρίς ελπίδα.
Διότι η ελπίδα είναι αύριο

και τα λουλούδια δεν έχουν αύριο.

Antonio Porchia, Las flores son sin esperanza
από τη συλλογή Voces

( μετάφραση: Σπύρος Δόικας )