Κοινοποιησεις

Γυάλινα τείχη ολούθε
Υψωμένα
Δρόμοι αδιέξοδοι
Γκισέδες επικύρωσης
εθελούσιας απομόνωσης
Ζητωκραυγάζοντες κωφάλαλοι
Γυάλινες αυλαίες που αρνούνται να πέσουν
Φιλόδοξοι επιδοτούμενοι χειροκροτητές
που αρνούνται να παύσουν
Γυάλινα ας ήταν μόνο τα ποτήρια μας
Μονόλογοι
Επισκεπτήριο σε κοινωνίες υψίστης
ασφαλείας
Μίλα,
ο χρόνος τελειώνει
Φίλα με πίσω απ το τζάμι
και φεύγοντας σπάστο
Την άλλη φορά θέλω να σε νιώσω
Αν θα υπάρχω
Κι εσύ