Κοινοποιησεις

Φίλε μου, αίμα κινεί την καρδιά μου/ η φοβερή τόλμη μιας στιγμιαίας παράδοσης/ αυτή που η ηλικία της σύνεσης ποτέ δεν θ’ αναιρέσει/ απ’ αυτήν, και μόνο μ’ αυτήν, έχουμε υπάρξει/ αυτή που ποτέ δεν θα βρεθεί μέσα στους επικήδειούς μας/ ή σε μνήμες σκεπασμένες απ’ τη σπλαχνική αράχνη/ ή κάτω από σπασμένες σφραγίδες απ’ τον αποστεωμένο δικηγόρο/ μέσα στις αδειανές μας κάμαρες./ … / Μοναχά στο δειλινό αιθέριες φήμες/ ανασταίνουν για μια στιγμή έναν τσακισμένο Κοριολάνο.
.
(Τι είπε ο κεραυνός | Μετάφραση: Γιάννης Αντιόχου)