Κοινοποιησεις
Σύντροφοι.
Χτυπάτε δεξιά και αριστερά,
από τούτο κανένα κακό δε συνέβη, ούτε θα συμβεί.
Μας λένε παράσιτα της κοινωνίας.
Λάθος.
Θέλουμε να είμαστε χρήσιμοι για την κοινωνία.
Απλά επί του παρόντος η άρνηση και η ολοκληρωτική καταστροφή της
είναι ό,τι πιο χρήσιμο.