Κοινοποιησεις

”Άοπλη”είναι η μόνη λέξη
που θα μπορούσε
να περιγράψει την καρδιά μου,
όταν ήταν δίπλα στη δική σου.