Κοινοποιησεις

Ποτέ δεν μπορώ να διαβάσω όλα τα βιβλία που θέλω.
Ποτέ δεν μπορώ να είμαι όλοι οι άνθρωποι που θα ήθελα
και να ζήσω τις ζωές που θέλω. Ποτέ δεν θα μπορέσω
ν’ αποκτήσω όλες τις ικανότητες που θα ήθελα.
Και γιατί το επιθυμώ αυτό; Θέλω να ζήσω και να νιώσω
όλες τις αποχρώσεις, τους τόνους και τις ποικιλίες
της πνευματικής και φυσικής ύπαρξης που υπάρχουν
στη ζωή. Και αισθάνομαι τρομερά περιορισμένη.