Κοινοποιησεις
 
Όταν έρχεται ο ξένος να μας επιβάλει με βιαιότητα άλλο τρόπο,
άλλο λόγο, άλλη πίστη, άλλο θεό και άλλη δικαιοσύνη, τότε
οι μνήμονες της κοινότητας αφηγούνται την ιστορία του σπαθιού,
του δέντρου, της πέτρας και του νερού. Υπάρχουν φορές που
πρέπει να παλέψουμε σαν να ήμασταν σπαθί ενάντια στο ζώο,
άλλες ως δέντρο απέναντι στην καταιγίδα, άλλοτε σαν πέτρα
ενάντια στον χρόνο, και κάποιες φορές όπως το νερό
που αντιστέκεται στα πιο άγρια χτυπήματα του σπαθιού.
Γιατί το σπαθί του ισχυρού με τον καιρό παλιώνει και σκουριάζει.
Και ο νικητής αναρωτιέται για ποιο λόγο, αν και νίκησε,
αισθάνεται χαμένος.
Σε αυτή τη χώρα όλοι ονειρεύονται. Πλησιάζει πια η ώρα του ξυπνήματος.
 
(Εκδόσεις: των συναδέλφων | Μετάφραση: Γιώργος Καρατζάς | Από το βιβλίο:
υποδιοικητής μάρκος – οι άλλες ιστορίες)