Κοινοποιησεις
Στυλ δρόμου από την εβδομάδα μόδας του Βερολίνου 2018
Τέσσερις εποχές – Είναι μια αφηρημένη έννοια σε αυτό το σημείο, καθώς οι περισσότερες εποχές τρέχουν μεταξύ τους.
Η Logomania εξακολουθεί να είναι ισχυρή στη γερμανική πρωτεύουσα, και οι ντόπιοι έχουν αγκαλιάσει τη τάση αυτή.
Οι χειμώνες στο Βερολίνο είναι δύσκολοι..