Κοινοποιησεις

ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΝΤΟΡΡΟΣ: Είμαστε τα ζωντανά του γλυτωμού

Είμαστε τα ζωντανά του γλυτωμού
σε ξένες θετικότητες. 
Κι ανύπαρχτο περνάει το διάστημα 
απ’ την υγεία ως την αρρώστια.

Πιο άνθρωποι, 
θα βλέπουμε, αγριεμένοι από ντροπή, 
τα τωρινά μας.

Απίστευτη η τέχνη μας να κάνουμε 
στιγμές κι αιωνιότητες. 

Δεν είν’ αυτά που θά ’λεγα 
Ούτε κι εκείνα που τα φέραν.

[Θεόδωρος Ντόρρος, “Στου γλυτωμού το χάζι”, εκδόσεις Γαβριηλίδης]