Κοινοποιησεις

Μιὰ βιαστικὴ οὐρὰ δίχως σῶμα
ἐπὶ τὸ ἔργον, τεντωμένη ὡς τὸ σκοτάδι:
καταχθόνιο τρίξιμο δοντιῶν
ἀπὸ ἕνα μονίμως ἀνοιχτὸ ἀκορντεόν
πάνω σὲ ράγες ἡλεκτροφόρες.
Μιὰ τζούρα κάθε στάση.-
Στριμωγμένοι στὰ σωθικὰ του,
μιὰ ραχοκοκαλιὰ ἀνθρώπινη,
σὲ ταχύρυθμα μαθήματα κάτω
ἀπὸ τὸ χῶμα.

(Photo by Cdiamantis)