Κοινοποιησεις

 

Αλήθεια – των αδυνάτων αδύνατο ποτές δεν εκατάφερα να καταλάβω
αυτά τα όντα που δεν βλέπουνε το τερατώδες κοινό γνώρισμα τ’ ανθρώπου
το εφήμερο της παράλογης ζωής του κι ανακαλύπτουνε διαφορές
γιομάτοι μίσος διαφορές σε χρώμα δέρματος /φυλή / θρησκεία