Κοινοποιησεις

Καμιά φορά γονατίζω
Μπροστά από έναν καθρέπτη
Και προσεύχομαι

Σταυρώνω τις παλάμες
Κολλάω τα χείλη
Τη γλώσσα μου επάνω του
Και προσεύχομαι

Να μη του φύγουν τα μάτια

Ο θεός είναι κρύος
Γυάλινος

Και σπάει τόσο εύκολα

 
 (εκδόσεις Μελάνι)