Κοινοποιησεις

Σκοτεινά κύματα
όλες μου οι σκέψεις
κι ούτε ένας βράχος εμπόδιο
να τις διαλύσει στις χαρακιές του.
Ώρες μου χαμένες…
Μετρήσαμε το καλοκαίρι
κι ο Αύγουστος πάντα μικραίνει
υπόσχεται τόσα φεγγάρια
μόνο αστέρια μέτρησα στις χούφτες.
Αν είχα μόνο μία ώρα
μέσα στα κύματα τα δικά μας
όλη η σπατάλη.