Κοινοποιησεις
Σήμερα δεν θα φοβηθώ.
Μυρτώ,
γιατί η τόλμη μου να είναι εκκρεμότητα
κι η ιδιότητα να υπολείπεται;
Γιατί ν’ αξίζουν την βοήθεια
οι φαινομενικά αβοήθητοι μονάχα;
Έχω ανάγκη έντονης εισχώρησης
σ’ αυτά που νιώθω
από κάποιον που δεν τα νιώθει.
Αν αποδειχθεί πως αυτό είναι εφικτό,
ίσως κι εγώ τολμήσω.

Ίσως να μην φοβηθώ σήμερα.
Η ζωή και οι μέρες, οι άνθρωποι
και οι έννοιες τους -πρωτίστως η αγάπη-
πόσο αιωρούμενα είναι όλα!
.
(Cover: Sabina Tabakovic)