Κοινοποιησεις

 

Ανακοίνωση:
Παρακαλούνται τα ψάρια
που επιθυμούν να πετάξουν
να περάσουν από τον τομέα 8
για τη διαδικασία απολέπισης.
(Απαγορεύεται η χρήση αναισθητικού)