Κοινοποιησεις
 
Υπάρχουν πράγματα να ειπωθούν. Χωρίς αμφιβολία.
Και με τον ένα ή τον άλλο τρόπο
Θα ειπωθούν. Αλλά σε ποιόν να τα πεις…
 
Οι σιωπές ; Με ποιόν να τις μοιραστείς τώρα ;
Τη μια στιγμή ο ουρανός είναι άδειος
Κι ύστερα εμφανίζεται ένα πουλί.
 
 
(Μετάφραση: Κώστας Λιννός)