Κοινοποιησεις

Κάποιος βλέποντας ότι οι ηλίθιοι ήταν η πλειοψηφία,
σκέφτηκε την ίδρυση του Κόμματος των Ηλιθίων,
αλλά κανείς δεν τον ακολούθησε.
Έτσι άλλαξε το όνομα σε Κόμμα των Ευφυών και τότε
όλοι οι ηλίθιοι τον ακολούθησαν.