Κοινοποιησεις

Ζητούσαν με φωνές μεγάλες:
– Να δείξει και τα δυο του χέρια ταυτοχρόνως.
Κι αυτό δεν ήταν δυνατό.
– Να πάρουν, ενώ κλαίει, το μέτρο των βημάτων του.
Κι αυτό δεν ήταν δυνατό.
– Να σκεφτεί την ίδια σκέψη, στο χρόνο που ένα μηδενικό
μένει άχρηστο.
Κι αυτό δεν ήταν δυνατό.
– Να κάνει μια τρέλα.
Κι αυτό δεν ήταν δυνατό.
– Ανάμεσα σ’ αυτόν και σε άλλον άνθρωπο που του μοιάζει,
να μπει ένα πλήθος ανθρώπων σαν κι αυτόν.
Κι αυτό δεν ήταν δυνατό.
– Να τον συγκρίνουν με τον εαυτό του.
Κι αυτό δεν ήταν δυνατό.
– Να τον φωνάξουν, τέλος πάντων, με το όνομά του.
Κι αυτό δεν ήταν δυνατό.